Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka www.galeje.sk
Navigácia

Vážení rodičia, milí študenti!


Nachádzate sa v pracovnej časti našej "webky", ktorá vznikla na základe podnetov rodičov, učiteľov i samotných žiakov. Ponúka nám oveľa lepšie možnosti na vzájomnú komunikáciu, lepšiu informovanosť i kontrolu našich žiakov zo strany rodičov. Čo teda prináša?

V prvom rade je to internetová žiacka knižka. Umožní rodičom priebežne kontrolovať študijné výsledky svojich ratolestí a zabráni neželaným "prekvapeniam", ktorých ste sa neraz dočkali pri čítaní výpisu z klasifikačného hárku, keď vám vaše dieťa "zabudlo" povedať nejakú známku.

Žiakom prináša možnosť skontrolovať si svoj rozvrh hodín, pozrieť si suplovanie na príslušný deň, ponuku krúžkov ... Postupne pribudnú ďalšie funkcie s cieľom uľahčiť a zmodernizovať vyučovací proces.

Učitelia majú možnosť vytvoriť svoje osobné webové stránky. Tie im umožnia ľahšie komunikovať so žiakmi, zadávať úlohy aj tým, ktorí sa nemôžu zúčastniť vyučovania kvôli chorobe, prezentovať svoj predmet, zaujímavé stránky, či svoje osobné záujmy.

Možnosti sú teda oveľa širšie ako v minulosti a závisí iba od nás, ako ich využijeme. Nech je táto webová stránka pre nás výzvou na ešte lepšiu prácu ako doteraz.

Želám nám všetkým - učiteľom, žiakom i rodičom veľa úspechov v nasledujúcom období.PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ školy
photo

Nedeľa 21. 9. 2014

Počet návštev: 6189400