Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
Foto aula
  digitálna učebňa digi
  Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
  Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
  I. A I. A I. A
  II. A II. A
  III. A III. A III. A
  IV. A IV. A IV. A
Foto jazykové laboratórium 1 JL1 Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ
  kvarta A kva A kvarta A
  kvarta B kva B kvarta B
  kvarta C kva C kvarta C
  kvinta A kvi A kvinta A
  kvinta B kvi B sexta B
Foto laboratórium fyziky lf
Foto laboratórium chémie chl
Foto odborná učebňa odu
  oktáva okt oktáva
Foto posilňovňa pos
  príma A pri A príma A
  príma B pri B príma B
  sekunda A sek A sekunda A
  sekunda B sek B sekunda B
  septima A sep A
  sexta A sex A
  sexta B sex B
Foto školská knižnica
Foto telocvičňa tev
  tercia A ter A tercia A
  tercia B ter B tercia B
Foto učebňa biológie uBIO
  učebňa CJ1 CJ1
  učebňa CJ2 CJ2
  učebňa č. 512, Pražská 4, Košice
Foto učebňa dejepisu uDEJ II. A
Foto učebňa fyziky uFYZ
Foto učebňa geografie uGEG septima A
Foto učebňa chémie uCHE
  učebňa informatiky 1 INF1
Foto učebňa informatiky 2 INF2
Foto učebňa informatiky 3 INF3
Foto učebňa matematiky uMAT sexta A
Foto učebňa robotiky
Foto učebňa SJL uSJL kvinta B
  učebňa výchovných predmetov vyp

© aScAgenda 2019.0.1118 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.08.2018