Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
Foto aula
  digitálna učebňa digi Rozvrh
  Gymnázium, Park mládeže 5, Košice
  Gymnázium, Šrobárova 1, Košice
  I. A I. A I. A
  II. A II. A
  III. A III. A Rozvrh
III. A
  IV. A IV. A Rozvrh
IV. A
Foto jazykové laboratórium 1 JL1 Rozvrh
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ
  kvarta A kva A Rozvrh
kvarta A
  kvarta B kva B Rozvrh
kvarta B
  kvarta C kva C Rozvrh
kvarta C
  kvinta A kvi A Rozvrh
kvinta A
  kvinta B kvi B sexta B
Foto laboratórium fyziky lf Rozvrh
Foto laboratórium chémie chl Rozvrh
Foto odborná učebňa odu Rozvrh
  oktáva okt Rozvrh
oktáva
Foto posilňovňa pos Rozvrh
  príma A pri A Rozvrh
príma A
  príma B pri B Rozvrh
príma B
  sekunda A sek A Rozvrh
sekunda A
  sekunda B sek B Rozvrh
sekunda B
  septima A sep A
  sexta A sex A
  sexta B sex B Rozvrh
Foto školská knižnica
Foto telocvičňa tev
  tercia A ter A Rozvrh
tercia A
  tercia B ter B Rozvrh
tercia B
Foto učebňa biológie uBIO Rozvrh
  učebňa CJ1 CJ1
  učebňa CJ2 CJ2
  učebňa č. 512, Pražská 4, Košice
Foto učebňa dejepisu uDEJ Rozvrh
II. A
Foto učebňa fyziky uFYZ Rozvrh
Foto učebňa geografie uGEG Rozvrh
septima A
Foto učebňa chémie uCHE Rozvrh
  učebňa informatiky 1 INF1 Rozvrh
Foto učebňa informatiky 2 INF2 Rozvrh
Foto učebňa informatiky 3 INF3 Rozvrh
Foto učebňa matematiky uMAT Rozvrh
sexta A
Foto učebňa robotiky Rozvrh
Foto učebňa SJL uSJL kvinta B
  učebňa výchovných predmetov vyp Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019