Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

Zoznam tried

Názov
príma A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana HVIZDOŠOVÁ
Učebňa príma A
Foto
príma B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ
Učebňa príma B
Foto
sekunda A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
Učebňa sekunda A
Foto Foto
sekunda B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera NACHTMANNOVÁ
Učebňa sekunda B
Foto Foto
tercia A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ
Učebňa tercia A
Foto Foto Foto
tercia B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika KLADEKOVÁ
Učebňa tercia B
Foto Foto Foto
tercia C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marián MACKO
Učebňa tercia C
Foto Foto Foto
kvarta A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Nicol NEHILOVÁ
Učebňa kvarta A
Foto Foto Foto Foto
kvarta B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ
Učebňa kvarta B
Foto Foto Foto Foto
kvinta A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
Učebňa učebňa matematiky
Foto Foto Foto Foto Foto
kvinta B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Monika MARTINKOVÁ
Učebňa kvinta B
Foto Foto Foto Foto Foto
sexta A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Mária HORVÁTHOVÁ
Učebňa učebňa geografie
Foto Foto Foto Foto Foto
sexta B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária KOVÁCSOVÁ
Učebňa učebňa SJL
Foto Foto Foto Foto Foto
septima Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika VEREBOVÁ
Učebňa učebňa dejepisu
Foto Foto Foto Foto Foto
oktáva A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
Učebňa učebňa CJ2
Foto Foto Foto Foto Foto
oktáva B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Viera VODIČKOVÁ
Učebňa oktáva B
Foto Foto Foto Foto Foto
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana VARGOVÁ
Učebňa I. A
Foto
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Denisa HREHOROVÁ
Učebňa II. A
Foto Foto
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Daniel DZIAK
Učebňa III. A
Foto Foto Foto
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
Učebňa IV. A
Foto Foto Foto Foto
IV. B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária SADOVSKÁ
Učebňa IV. B
Foto Foto Foto Foto

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2018