Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

Zoznam tried

Názov
príma A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Viera VODIČKOVÁ
Učebňa príma A
príma B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ
Učebňa príma B
sekunda A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
Učebňa sekunda A
Foto
sekunda B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ
Učebňa sekunda B
Foto
tercia A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
Učebňa tercia A
Foto Foto
tercia B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Viera NACHTMANNOVÁ
Učebňa tercia B
Foto Foto
kvarta A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ
Učebňa kvarta A
Foto Foto Foto
kvarta B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Veronika KLADEKOVÁ
Učebňa kvarta B
Foto Foto Foto
kvarta C Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Marián MACKO
Učebňa kvarta C
Foto Foto Foto
kvinta A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Nicol NEHILOVÁ
Učebňa kvinta A
Foto Foto Foto Foto
kvinta B Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
Učebňa učebňa SJL
Foto Foto Foto Foto
sexta A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
Učebňa učebňa matematiky
Foto Foto Foto Foto Foto
sexta B Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Monika MARTINKOVÁ
Učebňa kvinta B
Foto Foto Foto Foto Foto
septima A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Mária HORVÁTHOVÁ
Učebňa učebňa geografie
Foto Foto Foto Foto Foto
septima B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária KOVÁCSOVÁ
Učebňa septima B
Foto Foto Foto Foto Foto
oktáva Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Monika VEREBOVÁ
Učebňa oktáva
Foto Foto Foto Foto Foto
I. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária SADOVSKÁ
Učebňa I. A
II. A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jana VARGOVÁ
Učebňa učebňa dejepisu
Foto
III. A Rozvrh
Triedny učiteľ RNDr. Denisa HREHOROVÁ
Učebňa III. A
Foto Foto
IV. A Rozvrh
Triedny učiteľ PaedDr. Daniel DZIAK
Učebňa IV. A
Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1147 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 18.01.2019