Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

Zoznam tried

Názov
sekunda A Triedny učiteľ PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
Učebňa sekunda A
Foto
sekunda B Triedny učiteľ RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ
Učebňa sekunda B
Foto
tercia A Triedny učiteľ Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
Učebňa tercia A
Foto Foto
tercia B Triedny učiteľ Mgr. Viera NACHTMANNOVÁ
Učebňa tercia B
Foto Foto
kvarta A Triedny učiteľ RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ
Učebňa kvarta A
Foto Foto Foto
kvarta B Triedny učiteľ Mgr. Veronika KLADEKOVÁ
Učebňa kvarta B
Foto Foto Foto
kvarta C Triedny učiteľ RNDr. Marián MACKO
Učebňa kvarta C
Foto Foto Foto
kvinta A Triedny učiteľ RNDr. Nicol NEHILOVÁ
Učebňa kvinta A
Foto Foto Foto Foto
kvinta B Triedny učiteľ PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
Učebňa učebňa SJL
Foto Foto Foto Foto
sexta A Triedny učiteľ RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
Učebňa učebňa matematiky
Foto Foto Foto Foto Foto
sexta B Triedny učiteľ RNDr. Monika MARTINKOVÁ
Učebňa kvinta B
Foto Foto Foto Foto Foto
septima A Triedny učiteľ RNDr. Mária HORVÁTHOVÁ
Učebňa učebňa geografie
Foto Foto Foto Foto Foto
septima B Triedny učiteľ Mgr. Mária KOVÁCSOVÁ
Učebňa septima B
Foto Foto Foto Foto Foto
oktáva Triedny učiteľ Mgr. Monika VEREBOVÁ
Učebňa oktáva
Foto Foto Foto Foto Foto
II. A Triedny učiteľ Mgr. Jana VARGOVÁ
Učebňa učebňa dejepisu
Foto
III. A Triedny učiteľ RNDr. Denisa HREHOROVÁ
Učebňa III. A
Foto Foto
IV. A Triedny učiteľ PaedDr. Daniel DZIAK
Učebňa IV. A
Foto Foto Foto

© aScAgenda 2019.0.1118 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.08.2018