Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
ARDUINO I mikroprocesorová stavebnica ARDUINO, návrh elektronického zariadenia, naprogramovanie a praktická realizácia
ARDUINO II mikroprocesorová stavebnica ARDUINO, návrh elektronického zariadenia, naprogramovanie a praktická realizácia
BASKETBALOVÝ KRÚŽOK I Tréner: Martin SABOL
BASKETBALOVÝ KRÚŽOK II Tréner: Martin SABOL
BASKETBALOVÝ KRÚŽOK III Tréneri: Bc. Róbert NUBER, Ing. Richard MIŠINSKÝ
BEDMINTONOVÝ KRÚŽOK Vedúci krúžku: Ing. Roman VALENČÁK; náplň: pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra, účasť na turnajoch
BRIDŽ Vieš, že Tomáš Pavlík zo sexty minulý rok reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách Európy juniorov v súťažnom bridži? Vieš, že jeden z absolventov našej školy vďaka bridžu precestoval Európu a je stabilným členom slovenského reprezentačného družstva dospelých? Bridž je uznávaným duševným športom. Chceš to skúsiť aj ty? Naučíš sa pravidlá, budeš veľa hrať, osvojíš si základné systémy a herné techniky. A čo by to bol za šport, keby si v ňom aj nesúťažil?!
DEJEPISNÝ KRÚŽOK prehĺbenie vedomostí z celosvetových dejín zábavnou formou a rozvoj kritického myslenia a vlastného úsudku
DIVADELNÝ KRÚŽOK nácvik divadelnej hry (herectvo, výtvarníctvo, hudobná a technická réžia), práca s knižným fondom
FYZIKÁLNY KRÚŽOK fyzikálne experimenty a riešenie úloh
GO Vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK; náplň: pravidlá hry GO, herné situácie a stratégie doskovej hry GO
JA FIRMA (aplikovaná ekonómia) Chceš sa naučiť ako založiť firmu a ako ju riadiť? Ak áno, tento krúžok ťa to naučí. Cieľom krúžku je založiť si skutočnú firmu simulujúcu akciovú spoločnosť. Prejdeme si všetkými krokmi podnikania od založenia, plánovania činnosti, cez marketingový prieskum trhu , vlastnú činnosť až po likvidáciu firmy a rozdelenie zisku ku koncu školského roka. Vďaka tejto praktickej skúsenosti, získaš možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu okamžite v praxi.
KLUB HERCULA POIROTA Ak radi riešite rôzne záhady, hlavolamy či šifry, krúžok je určený práve vám. Pozrieme si aj nejakú epizódu zo seriálu Hercule Poirot a zistíme, či viete odhaliť vraha. Popritom sa aj zahráme a vyriešime veľa matematických úloh.
KNIŽNIČNÝ KRÚŽOK práca s knižným fondom, premietanie filmov, besedy,
KRÍŽOM - KRÁŽOM turistika
KRÚŽOK AUTOŠKOLY príprava žiakov na získanie vodičského oprávnenia
LADANZA tanečná príprava na stužkovú slávnosť a študentské plesy
MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU osobnostný rast, plnenie dlhodobých osobných cieľov v oblasti dobrovoľníctva, športu a talentu
MODERNÉ SPOLOČENSKÉ HRY Poznáte Bang alebo Osadníkov? Príďte si zahrať hry, pri ktorých budete strategicky uvažovať, rýchle sa rozhodovať a nachádzať rôzne cesty k víťazstvu. Ale hlavne zaujímavo strávite čas s priateľmi.
NEMČINA V PRAXI príprava na ústne maturitné skúšky
NOVINÁRSKY KRÚŽOK tvorba a vydávanie školského časopisu v elektronickej podobe, propagácia školských podujatí, mesta a vlastnej tvorby
POZNAJ SVOJE PRÁVA naučiť sa orientovať vo svojich právach a vo svete politiky
ROBOGAL príprava na robotické súťaže, SOČ, základy tvorby modelov a ovládanie modelov cez počítač, práca s legom a prezentovanie školy s robotickými modelmi
TVORIVÉ DIELNE Cieľom tohto krúžku je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému seba vyjadreniu. Počas roka sa budeme venovať výrobe darčekov a predmetov pomocou rôznych techník. Samozrejme platí pravidlo, že všetko čo si vyrobíš na krúžku, si aj odnesieš domov.
VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra, účasť na turnajoch

© aScAgenda 2019.0.1144 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.12.2018