Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
BASKETBALOVÝ KRÚŽOK I pravidlá a herné situácie, príprava na turnaje
BEDMINTONOVÝ KRÚŽOK základy bedmintonu, pravidlá a herné situácie, príprava na súťaže
DEBATNÝ KLUB rozvoj komunikačných zručností, súťaže v debatovaní. Pre starších žiakov príprava na prezentovanie prác na vysokú školu, rozšírenie všeobecného prehľadu, naučenie sa prezentovať. Pre mladších žiakov debatné hry, hra Súdna sieň – proste všetko, čo prináša pri debatovaní zábavu. Stretnutia vedie Mgr. Kurcinová. Viac info poskytne Mgr. Dolhyová, vedúca krúžku.
DIFERENCIÁLNY POČET oboznámenie sa so základmi diferenciálneho počtu
FLORBALOVÝ KRÚŽOK nácvik a zdokonaľovanie herných činností, hra
FYZIKÁLNY KRÚŽOK fyzikálne experimenty
GO pravidlá hry GO, herné situácie a stratégie doskovej hry GO, príprava na turnaje
INTERAKTÍVNE PROGRAMOVANIE úvod do programovania jednoduchých počítačových hier a interaktívnych aplikácií
KRÍŽOM - KRÁŽOM turistika
KRÚŽOK AUTOŠKOLY príprava žiakov na získanie vodičského oprávnenia
LADANZA príprava na stužkovú slávnosť, študentské plesy, základy spoločenského správania sa
MATEMATICKÝ KRÚŽOK systematizácia získaných poznatkov
MEDIÁLNO - KNIŽNIČNÝ KRÚŽOK práca s knižným fondom, premietanie filmov, besedy, príprava kultúrnych programov
MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU osobnostný rast, plnenie dlhodobých osobných cieľov
MODERNÉ SPOLOČENSKÉ HRY Poznáte Bang alebo Osadníkov? Príďte si zahrať hry, pri ktorých budete strategicky uvažovať, rýchle sa rozhodovať a nachádzať rôzne cesty k víťazstvu. Ale hlavne zaujímavo strávite čas priateľmi.
NOHEJBALOVÝ KRÚŽOK pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra, účasť na turnajoch
NOVINÁRSKY KRÚŽOK tvorba a vydávanie školského časopisu v elektronickej podobe, propagácia školských podujatí
PRÍPRAVA NA MS Z GEOGRAFIE zopakovanie a prehĺbenie učiva z geografie za I. – IV. ročník
ROBOGAL príprava na robotické súťaže, základy tvorby modelov a ovládanie modelov cez počítač, práca s legom a prezentovanie školy s robotickými modelmi
VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra, účasť na turnajoch
ŽIACKE RÁDIO príprava a realizácia vysielania žiackeho rádia počas veľkých prestávok

© aScAgenda 2018.0.1067 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.09.2017