Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
BASKETBALOVÝ KRÚŽOK I Tréneri: Martin SABOL, Ing. Radko DVORŠČÁK
BASKETBALOVÝ KRÚŽOK II Tréneri: Tréneri: Martin SABOL, Ing. Radko DVORŠČÁK
BASKETBALOVÝ KRÚŽOK III Tréneri: Bc. Róbert NUBER, Ing. Richard MIŠINSKÝ
BEDMINTONOVÝ KRÚŽOK I, II základy bedmintonu, pravidlá a herné situácie, príprava na súťaže
DEBATNÝ KLUB rozvoj komunikačných zručností, súťaže v debatovaní. Pre starších žiakov príprava na prezentovanie prác na vysokú školu, rozšírenie všeobecného prehľadu, naučenie sa prezentovať. Pre mladších žiakov debatné hry, hra Súdna sieň – proste všetko, čo prináša pri debatovaní zábavu. Stretnutia vedie Mgr. Kurcinová. Viac info poskytne Mgr. Dolhyová, vedúca krúžku.
DIFERENCIÁLNY POČET oboznámenie sa so základmi diferenciálneho počtu
FLORBALOVÝ KRÚŽOK I, II nácvik a zdokonaľovanie herných činností, hra
FYZIKÁLNY KRÚŽOK fyzikálne experimenty
GEOGRAFICKÝ KRÚŽOK zopakovanie a prehĺbenie učiva z geografie za I. – IV. ročník
GO pravidlá hry GO, herné situácie a stratégie doskovej hry GO, príprava na turnaje
INTERAKTÍVNE PROGRAMOVANIE úvod do programovania jednoduchých počítačových hier a interaktívnych aplikácií
KRÍŽOM - KRÁŽOM turistika
KRÚŽOK AUTOŠKOLY príprava žiakov na získanie vodičského oprávnenia
MEDIÁLNO - KNIŽNIČNÝ KRÚŽOK práca s knižným fondom, premietanie filmov, besedy, príprava kultúrnych programov
MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGHU osobnostný rast, plnenie dlhodobých osobných cieľov
MODERNÉ SPOLOČENSKÉ HRY Poznáte Bang alebo Osadníkov? Príďte si zahrať hry, pri ktorých budete strategicky uvažovať, rýchle sa rozhodovať a nachádzať rôzne cesty k víťazstvu. Ale hlavne zaujímavo strávite čas priateľmi.
NOHEJBALOVÝ KRÚŽOK Tréneri: RNDr. Ladislav BERTKO, Mgr. Monika ŽIDZIKOVÁ
NOVINÁRSKY KRÚŽOK tvorba a vydávanie školského časopisu v elektronickej podobe, propagácia školských podujatí
ROBOGAL I, II príprava na robotické súťaže, základy tvorby modelov a ovládanie modelov cez počítač, práca s legom a prezentovanie školy s robotickými modelmi
VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK pravidlá, herné činnosti jednotlivca, hra, účasť na turnajoch
ŽIACKE RÁDIO príprava a realizácia vysielania žiackeho rádia počas veľkých prestávok

© aScAgenda 2019.0.1118 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.08.2018