Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

BASKETBALOVÝ KRÚŽOK I

Tréneri: Martin SABOL, Ing. Radko DVORŠČÁK
Termín: utorok 16:30 - 18:00, streda 16:30 - 18:00, štvrtok 16:30 - 18:00

© aScAgenda 2019.0.1118 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.08.2018