Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

DEBATNÝ KLUB

rozvoj komunikačných zručností, súťaže v debatovaní. Pre starších žiakov príprava na prezentovanie prác na vysokú školu, rozšírenie všeobecného prehľadu, naučenie sa prezentovať. Pre mladších žiakov debatné hry, hra Súdna sieň – proste všetko, čo prináša pri debatovaní zábavu. Stretnutia vedie Mgr. Kurcinová. Viac info poskytne Mgr. Dolhyová, vedúca krúžku.
Vedúci: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ
Termín: piatok 14:00 - 16:00

© aScAgenda 2019.0.1118 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.08.2018