Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

NOVINÁRSKY KRÚŽOK

tvorba a vydávanie školského časopisu v elektronickej podobe, propagácia školských podujatí
Vedúci: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ

© aScAgenda 2019.0.1118 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.08.2018