Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

NOVINÁRSKY KRÚŽOK

tvorba a vydávanie školského časopisu v elektronickej podobe, propagácia školských podujatí
Vedúci: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
Meno PriezviskoTrieda
Alexandra Alezárová II. A
Soňa Babinská septima
Štefan Baltovič III. A
Dalibor Bernár kvinta A
Laura Boháčová IV. A
Nikola Botošová IV. A
Alexandra Ďurková II. A
Vladimír Durňák septima
Sofia Fábryová IV. A
Nicolas Gáll IV. A
Monika Garbušová IV. A
Simona Gibalová kvarta B
Erika Gregová tercia A
Johana Gurková IV. A
Samuel Hrežo IV. A
Viktória Iglodyová septima
Patrícia Illésová IV. A
Gabriela Ivanová IV. A
Ivana Izdenczyová IV. A
Michal Kavuľa II. A
Tomáš Kepič II. A
Lea Konrádyová IV. A
Zuzana Kozárová kvarta B
Emília Labudová IV. A
Daniela Lazoriková septima
Lenka Lešková II. A
Lukáš Ronald Lukács IV. A
Tomáš Mihalik III. A
Martin Nevický septima
Bianka Olejníková IV. A
Laura Ongyíková IV. A
Matej Pastor tercia C
Tomáš Pavlík kvinta A
Katarína Sakmárová IV. A
Soňa Sedlárová III. A
Viktória Spišiaková sexta A
Lucia Ščavnická III. A
Olívia Štekláčová II. A
Simona Závodníková IV. A
Martin Zdravecký IV. A

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2018