Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

GEOGRAFICKÝ KRÚŽOK

zopakovanie a prehĺbenie učiva z geografie za I. – IV. ročník
Vedúci: PaedDr. Daniel DZIAK

© aScAgenda 2019.0.1118 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.08.2018