Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

ROBOGAL I, II

príprava na robotické súťaže, základy tvorby modelov a ovládanie modelov cez počítač, práca s legom a prezentovanie školy s robotickými modelmi
Vedúci: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
Termín: streda, 14:30 - 16:30

© aScAgenda 2019.0.1118 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.08.2018