Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

 

 

Podrobné kritériá hodnotenia žiakov z jednotlivých vyučovacích predmetov sú vypracované

vo vnútornej smernici školy

 

ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

(platné od 01. 09. 2016)