Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Objednávka Objednávka č. 51/2018 Zhotovenie štítkov na TK 25,00 s DPH 11.07.2018 ABYSS, Prudova 20, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 1185200367 Zhotovenie kópii: 2. štvrťrok 2018 73,33 s DPH Fa 150/2018 10.07.2018 RICOH Slovakia, s.r.o., Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 20180961 Nájom kopírov. stroja a zhotovené kópie 38,22 s DPH Fa 149/2018 10.07.2018 Kontura Slovakia s.r.o., Vietnamská 3, 821 04 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Zmluva Zmluva o uverejnení inzercie 60,00 s DPH 06.07.2018 MEDIATEL, s.r.o., Miletičova 21, 821 08 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 20180095 Prenájom auly 100,00 s DPH Fa 148/2018 06.07.2018 SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 2123951159 Stočné – 06/2018 292,10 s DPH Fa 147/2018 06.07.2018 VVS, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 111804888 Prenájom kontajnera a odvoz SZ 17,88 s DPH Fa 146/2018 06.07.2018 KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 8212194250 Telef. hovory – 06/2018 35,84 s DPH Fa 145/2018 06.07.2018 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 1873180544 Teplo – 07/2018 7 559,83 s DPH Fa 144/2018 04.07.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 91005603 Prenájom dávkovača vody – 2. polrok 2018 69,61 s DPH Fa 143/2018 03.07.2018 AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 7219234889 Plyn – 2. polrok 2018 23,00 s DPH Fa 142/2018 03.07.2018 SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 1018071838 Výkon činnosti pri OOÚ 54,00 s DPH Fa 141/2018 03.07.2018 Osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 20180094 Obedy – 06/2018 322,48 s DPH Fa 140/2018 02.07.2018 SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 20188030 Obedy – 06/2018 454,00 s DPH Fa 139/2018 29.06.2018 Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 218050797 Pracovná zdravotná služba: 2. Q. 2018 132,00 s DPH Fa 138/2018 29.06.2018 Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 218050796 PO a bezpečnostnotechnické služby: 2. Q. 2018 252,00 s DPH Fa 137/2018 29.06.2018 Livonec SK, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Objednávka Objednávka č. 50/2018 Tlačivá podľa vlastného výberu 131,24 s DPH 27.06.2018 Ševt, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 1845458 Pranie a prenájom rohoží: 06/2018 20,64 s DPH Fa 136/2018 25.06.2018 Lindstrom, s.r.o., Orešianska 3, 917 01 Trnava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 1804087461 Časopis: Freundschaft 7,71 s DPH Fa 135/2018 25.06.2018 Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 B. Bystrica Gymnázium, Alejová 1, Košice
Objednávka Objednávka č. 49/2018 Prenájom auly 100,00 s DPH 22.06.2018 SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2876