Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum úhrady
Objednávka Objednávka č. 95/2017 Multifunkčné zariadenie A3-Bizhub 226 a toner 972,00 s DPH 28.11.2017 BLARO, s. r. o., Werferova 1, 040 11 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Objednávka Objednávka č. 94/2017 Učebné pomôcky na fyziku 41,52 s DPH 28.11.2017 Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Objednávka Objednávka č. 93/2017 Originál tonery do tlačiarne HP 676,93 s DPH 27.11.2017 FULL SERVIS – Ján Bureš, Muchovo námestie 12, 851 01 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra FA-1725243 Notebooky Lenovo 1 036,30 s DPH Fa 226/2017 27.11.2017 Datacomp,s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 04/2013 zo dňa 30.07.2013 uzavretej podľa príslušných ustanovení zákona č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov s DPH 27.11.2017 KORPET s. r. o., Vínna 28, 040 18 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytového priestoru č. 1/2006 zo dňa 16. 01. 2007 v znení neskorších dodatkov s DPH 27.11.2017 Marcela SLAVKOVSKÁ, Paňovce 43, 044 71 Paňovce Gymnázium, Alejová 1, Košice
Objednávka Objednávka č. 92/2017 Notebooky Lenovo 1 036,30 s DPH 24.11.2017 Datacomp,s.r.o., Moldavská cesta 49, 040 11 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Objednávka Objednávka č. 91/2017 Madison Metal Pen 184,99 s DPH 23.11.2017 National Pen, PO Box 165, 800 90 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 014488 Kompatibilné tonery HP Q2612A 52,64 s DPH Fa 225/2017 23.11.2017 Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 2172210172 Tlačivá 283,20 s DPH Fa 224/2017 22.11.2017 Ševt, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 310611712 Internet: 10-12/2017 150,00 s DPH Fa 222/2017 20.11.2017 ZPSADS SANET, Vazovova 5, 811 07 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 2417463889 Telef. hovory – 11/2017 14,78 s DPH Fa 223/2017 20.11.2017 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
Objednávka Objednávka č. 90/2017 Účasť na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania 360,00 s DPH 20.11.2017 Progress Promotion Košice, Vrátna 498/6, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Objednávka Objednávka č. 89/2017 Pentel Maxiflo 6 mm na biele tabule, mix farieb 138,24 s DPH 16.11.2017 Lyreco CE, Panholec 20, 902 01 Pezinok Gymnázium, Alejová 1, Košice
Objednávka Objednávka č. 88/2017 Kompatibilné tonery do tlačiarní. 52,64 s DPH 16.11.2017 Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 20170713 Čistenie a monitoring kanalizácie v budove školy 345,12 s DPH Fa 221/2017 16.11.2017 Kontrakt JMV, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 20170156 Prenájom priestorov 30,00 s DPH Fa 220/2017 15.11.2017 SOŠ, Ostrovského 1, 040 01 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 7293910907 Elektrina – 10/2017 1 175,45 s DPH Fa 219/2017 14.11.2017 VSE, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 0932017 Vodné, stočné – 10/2017 274,74 s DPH Fa 218/2017 14.11.2017 Školský internát A. Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice Gymnázium, Alejová 1, Košice
Faktúra 1773180756 Teplo – 11/2017 7 794,92 s DPH Fa 216/2017 13.11.2017 Veolia Energia Komfort Košice, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Gymnázium, Alejová 1, Košice
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2597