Vzdelávací program Učitelia Triedy Žiaci Internetová žiacka knižka Www.galeje.sk
Navigácia

 

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZÁKAZKÁCH S NÍZKOU HODNOTOU

S CENAMI VYŠŠÍMI AKO 1 000 €

 

v zmysle § 102 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

 

 

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

Oprava strechy a výdavky súvisiace s opravou